Aksjonærinformasjon


Aksjonærinformasjon


Under vises omsetningen av Malorama holding AS aksjer.
Aksjen omsettes for alle praktiske formål kun internt mellom dagens aksjonærer, men aksjen er fri omsettelig.


Aksjetransaksjoner


Aksjer til salgs


Aksjer ønskes kjøpt