Aksjonærinformasjon


Aksjonærinformasjon

Under vises omsetningen av Malorama holding AS aksjer.
Aksjen omsettes for alle praktiske formål kun internt mellom dagens aksjonærer, men aksjen er fri omsettelig.


Egen portal for aksjonærer har innlogging her: https://maloramano.sharepoint.com/sites/Aksjonærportal


Aksjetransaksjoner


Aksjer til salgs


Aksjer ønskes kjøpt