Farveringen

Farveringen skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende ledd

Farveringen har et landsdekkende distribusjonsnett med 800 leveringspunkter. Vi skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende leddet mellom industri og kunder. Målet vårt er å skape best mulig konkurransekraft for kundene og å optimalisere deres vare- og ordreflyt ved å levere til riktig tid og avtalt pris. Alle partnere behandles etter de samme logistikkbaserte betingelsene og vi premierer volum og rasjonalitet. Farveringen betjener 40% av byggevarebransjen og 30% av malingsmarkedet med varer innen overflatesegmentet, Sammen skal vi forsterke våre kunders konkurransekraft og vår egen posisjon i markedet.