Konsernledelsen

Konsernsjef – Nils Sund

CFO – Sigvart Vetle Olsen

Konserndirektør Proffmarkedet – Pål Trudeng

Konserndirektør kategori og innkjøp – Stian Rasch

Direktør Farveringen – Espen Marthinsen

Kjededirektør Fargerike – Stine Solheim

Styret

Styreleder – Grant T. Larsen

Styremedlem – Harald Tyrdal

Styremedlem – Marianne Ødegaard Ribe

Styremedlem – Øyvind Kristoffersen

Styremedlem – Finn Grinvoll

Styremedlem – Espen Magnussen

Styremedlem – Kent Jensen

Styremedlem – Christian Bjørnstad