Ledige stillinger


Konserndirektør IT og Digitalisering

Malorama er Norges ledende handelshus for produkter til overflatebehandling. Malorama er størst innenfor maling, gulv og tapet, og leverer alt av utstyr og tilbehør. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med retailkonseptet Fargerike, proffkjeden Mal Proff, virksomhetens grossist- og logistikkvirksomhet Farveringen, og faghandelskjeden Kulør for frittstående forretninger med lokal forankring. I tillegg til å levere et komplett produktspekter tilbyr Malorama konsepter og kategoriutvikling, samt støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere

Konserndirektør IT & Digitalisering

Du skal sikre mulighetene digitalisering gir og jobbe for at dette utnyttes i hele organisasjonen. Du vil arbeide teknisk og med daglig drift, men også hente eksterne teknologiske impulser og muligheter inn i organisasjonen. Rollen skal sikre at organisasjonen har en god plattform for morgendagens digitale løsninger og sikre en rød tråd i konsernets digitale satsning. Som konserndirektør IT & Digitalisering vil du ha ansvar for IT og teknologiske støttesystemer på et overordnet nivå, og sørge for inntjening ved hjelp av gode systemer. Forbedre eksisterende ERP plattform og e-handel i nært samarbeid med forretningsområdene og øvrige avdelinger. Rollen blir brobygger mellom forretning og teknologi og skal bidra til å oversette behovene fra forretningen til leverandører, og gjennomføre prosjektene. Rollen krever høy grad av gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

• Øverste ansvarlig for IT, IKT, netthandel og digitalisering i konsernet med personalledelse (avdeling på 4,5 årsverk)
• Bidra til at Malorama når sine strategiske mål innen vekst og effektivisering gjennom digitalisering og forbedrede støttesystem
• Være øverste prosjektleder for konsernets satsing på digitalisering, netthandel, automatisering, systemstøtte (ERP, CRM, logistikk, betaling, netthandel)
• Ha tett dialog med forretningsenhetene for å forstå deres behov, og være rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi, og sørge for utarbeidelse av kravspesifikasjon i samarbeid med bestiller.
• Sikre arkitekturen bak komplekse systemer som skal kommunisere sammen.
• Initiere og implementere nye forbedrede forretningsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant utdanning, helst mastergrad
• Må ha ledet komplekse it/digitaliserings/netthandels- og/eller forretningsutviklingsprosjekter. Gjerne ha en konsulenterfaring
• Erfaring med forretningsutvikling i krysningen mellom teknologi og forretning, herunder forståelse for verdikjedetenkning fra varehandel
• God teknisk forståelse og vet hva digitale verktøy kan bidra med, og samtidig evner å knytte den teknologiske forståelsen opp mot forretningen.
• Erfaring fra bestillerrollen innen it/digitaliseringsprosjekter
• Erfaring fra ERP-prosjekter er en fordel


Personlige egenskaper

• Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål og jobber strukturert
• Har en analytisk tilnærming til problemstillinger og tydelig faktaorientert
• Er nysgjerrig, utfordrende og stiller spørsmål til etablerte sannheter
• Har gode pedagogiske evner og er tydelig i din kommunikasjon
• Tar ansvar for prosjekter og medarbeidere, og er den som iverksetter og skaper aktivitet (har gjennomføringskraft)
• Opptatt av å levere resultater og møte kundeforventninger. Er fokusert på kundebehov og viser forståelse for de ulike avdelinger og funksjoner
• Er forretningsorientert, holder seg oppdatert på konkurrenter og markedstrender og identifiserer forretningsmuligheter for organisasjonen

Du må kunne identifisere deg med Maloramas verdier som er samarbeidende, drivende og solid. En mulighet til å utvikle en aktør i kraftig ekspansjon, i et marked som står i en spennende transformasjon. Du vil bli en sentral del av ledergruppen og få store muligheter til å påvirke virksomheten videre. Her får du arbeide tett sammen med høyt kompetente, engasjerte og målrettede kolleger med høye ambisjoner.

For mer informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere i Assessit,
Kenneth Ryvoll Klev, tlf. +47 970 64 624, Øistein Magnussen, tlf. +47 90 10 60 60