Maloramas forretningsområde Fargerike har besluttet å terminere franchisepilotene, og har i den forbindelse gjort avtale om overtagelse av Fargehuset Knarvik AS og Reinaas Farvehandel AS.

«Basert på analyser av tall og funn fra en lengre piloteringsperiode, har vi besluttet å legge ned franchiseløsningen i Fargerike. Vi vil i fremtiden konsentrere oss om medlemseide butikker og egne filialbutikker. Vi er svært fornøyd med at vi nå har kommet frem til en avtale om å overta disse to butikkene, som blir vår sjette og syvende filial» sier direktør for Fargerike, Stine Solheim.

Overtagelsestidspunktet vil være 02. januar 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Direktør for Fargerike Stine Solheim, 979 74 305, stine@fargerike-norge.no
CFO Per Jørgen Foss, 928 41 810, per.jorgen.foss@malorama.no