Malorama har gjennom sitt forretningsområde Fargerike, signert en avtale om å overta virksomheten i Pedersen Fargehandel AS.

Selskapet er lokalisert i Sarpsborg og er en velkjent Fargerikebutikk i nærområdet.

«Vi er svært fornøyd med at vi nå kan overta Pedersen Fargehandel, som blir vår åttende filial» sier direktør for Fargerike, Stine Solheim.

Overtagelsestidspunktet vil være 02. januar 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Direktør for Fargerike Stine Solheim, 979 74 305, stine@fargerike-norge.no
CFO Per Jørgen Foss, 928 41 810, per.jorgen.foss@malorama.no