Miljø

Vi lever i et samfunn som produserer, forbruker og kaster stadig mer. Det er derfor særdeles viktig å produserer kvalitet, reparere, oppgradere, låne, leie, lease og dele med hverandre. Malorama bidrar til utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.