Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med retailkonseptet Fargerike, proffkjeden Mal Proff, vår logistikkvirksomhet Farveringen, og faghandelskjeden Kulør for frittstående forretninger med lokal forankring. I tillegg til å levere et komplett produktspekter tilbyr vi konsepter og kategoriutvikling, samt støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere.

  • Mal Proff: Norges ledende proff-leverandør av produkter for overflatebehandling, med effektiv One Stop Shopping for håndverkere og bedriftskunder.
  • Fargerike: Norges største faghandelskjede, med 120 butikker som bistår kundene med produkter og råd som gjør hus til hjem.
  • Farveringen: Maloramas effektive logistikk- og distribusjonsnett, som styrker kundenes konkurransekraft gjennom presise og kostnadseffektive leveranser.
  • Kulør: Norges fremste kjede for frittstående faghandlere, som samler forretninger med sterk lokal forankring i et konstruktivt og lønnsomt partnerskap med Malorama.
  • Mesterfarge : Landsdekkende felleskap av malermestere og er Norges største malermesterkjede. Kjennetegnet «trygt og seriøst» bygger en garanti og trygghet for den jobben malermestrene blir betalt for å gjøre for kunden.
  • Mal Proff Coatings: Konsept spesielt rettet mot industrisegmentet og kjernevirksomheten er leveranser av maritime og protective produkter for overflatebehandling samt teknisk rådgivning.