Farveringen har et landsdekkende distribusjonsnett med over 1200 leveringspunkter. Vi jobber for å være det mest kostnadseffektive og verdiskapende leddet mellom industri og kunder. Målet vårt er å skape best mulig konkurransekraft for kundene og å optimalisere deres vare- og ordreflyt ved å levere til riktig tid og avtalt pris. Alle partnere behandles etter de samme logistikkbaserte betingelsene og vi premierer volum og rasjonalitet.

De siste årene har vi investert mye i vårt logistikksenter på Kløfta, hvor vi har utvidet lageret med 4300m2 og har nå et anlegg på totalt 14.300 kvadratmeter. Anlegget har et automasjonsanlegg fra Swisslog med en miniload for småplukk og et høylager med pallekraner for palleplukk. Høylageret har en kapasitet på 8.000 paller og miniloaden har en kapasitet på 29.000 kasser.

Besøk farveringen.no