Konsernledelsen

Konsernsjef – Nils Sund

CFO – Sigvart Vetle Olsen

COO – Pål Trudeng

Konserndirektør kategori og innkjøp – Stian Rasch

Salgs- og Markedsdirektør – Audar Dørum

Kjededirektør Fargerike – Stine Solheim

Styret

Styreleder – Grant T. Larsen

Styremedlem – Harald Tyrdal

Styremedlem – Øyvind Kristoffersen

Styremedlem – Espen Magnussen

Styremedlem – Kent Jensen

Styremedlem – Gungør Turkøz

Styremedlem – Tale Henningsen

Styremedlem – Nenad Zvanut