Malorama tar miljøansvar med Miljøfyrtårn!

Vi lever i et samfunn som produserer, forbruker og kaster stadig mer. Malorama vil bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent miljødokumentasjon, både i Norge og EU, og sidestilt med ISO 14001 og EMAS som miljøledelsessystem.

Det er mange gode grunner til å bli Miljøfyrtårn.

  • ønsker å ta samfunnsansvar
  • vil gå foran og vise at fremtidens løsninger er bærekraftige
  • ønsker smart virksomhetsstyring
  • vil sette miljømål og skape resultater
  • vil sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk for anbudsprosesser
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Malorama skal oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
– Tanja Røtterud, HR-, Miljø- og Kommunikasjonsansvarlig

Denne sertifiseringen har tilpassede krav for bransjen og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir vi resertifisert. Vi starter prosessen i januar 2020.

Når vi velger å bli Miljøfyrtårn, så innebærer dette positive forandringer for alle i Malorama, fra beslutninger og til arbeidsoppgavene skal utføres. Det forplikter å være sertifisert, og vi vil i årene som kommer arbeide videre med å redusere våre klimaavtrykk.

 

Malorama-bærekraftrapport-2018