Malorama er Norges ledende handelshus for produkter til overflatebehandling. Vi er størst innenfor maling, gulv og tapet, og vi leverer alt av utstyr og tilbehør. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med retailkonseptet Fargerike, proffkjeden Mal Proff, vår logistikkvirksomhet Farveringen, og faghandelskjeden Kulør for frittstående forretninger med lokal forankring. I tillegg til å levere et komplett produktspekter tilbyr vi konsepter og kategoriutvikling, samt støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere.

Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS (Farveringen/Fargerike) fusjonert. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og lang erfaring med kjededrift og engrosvirksomhet.

  • Mal Proff: Norges ledende proff-leverandør av produkter for overflatebehandling, med effektiv One Stop Shopping for håndverkere og bedriftskunder.
  • Fargerike: Norges største faghandelskjede, med 120 butikker som bistår kundene med produkter og råd som gjør hus til hjem.
  • Farveringen: Maloramas effektive logistikk- og distribusjonsnett, som styrker kundenes konkurransekraft gjennom presise og kostnadseffektive leveranser.
  • Kulør: Norges fremste kjede for frittstående faghandlere, som samler forretninger med sterk lokal forankring i et konstruktivt og lønnsomt partnerskap med Malorama.
  • Mesterfarge : Landsdekkende felleskap av malermestere og er Norges største malermesterkjede. Kjennetegnet «trygt og seriøst» bygger en garanti og trygghet for den jobben malermestrene blir betalt for å gjøre for kunden.
  • Mal Proff Coatings: Konsept spesielt rettet mot industrisegmentet og kjernevirksomheten er leveranser av maritime og protective produkter for overflatebehandling samt teknisk rådgivning.

Visjon

Sammen setter vi standarden i overflatebransjen

Sammen – Våre suksesshistorier bygger på engasjement for å oppnå resultater sammen. Vi lytter, lærer, utfordrer og spiller hverandre gode. ​Standarden- Vi går foran med nytenkende konsepter, strategier og idéer. Våre idéer og tanker omsettes til handlinger, produkter og tjenester som skaper resultater og utvikler bransjen. ​Overflatebransjen – Bransjen er ikke ferdigutviklet og vi tar rollen som den innovative aktøren.​

Våre verdier

Drivende Vi er handlekraftige og sørger for at idéer blir til resultater. ​

Samarbeidende  Vi gjør hverandre gode og bruker hele vår palett av mennesker, kunnskap og løsninger. ​

Solide​  Vi kvalitetsikrer det vi gjør og holder det vi lover.​